Registrul Furnizorilor Acreditați - Colegiul Fizioterapeuților din România
Înapoi la site-ul colegiului fizioterapeuților
Informații utile
  Prezenta secțiune va afișa organizațiile care au fost creditate/reacreditate de către Colegiul Fizioterapeuților din România
  Se va afișa informațiile furnizorilor alături de stare lor actuală în raport cu Colegiul Fizioterapeuților
  Formele de EMC sunt:
  a) programe de învăţământ postuniversitar: cursuri de specializare şi cursuri pentru dobândirea de noi competenţe organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate în acest sens;
  b) forme de educaţie medicală permanentă: cursuri EMC, ateliere de lucru/practică (workshop);
  c) programe de acreditare ca formator şi programe de acreditare ca formator de formatori, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 716/2002 privind acreditarea programelor educaţionale, formatorilor şi formatorilor de formatori din sistemul sanitar;
  d) manifestări şi activităţi cu caracter ştiinţific:
       (i)manifestări ştiinţifice: congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice, reuniuni al căror scop principal este furnizarea de informaţii şi materiale educaţionale în beneficiul fizioterapeuţilor, în vederea îmbunătăţirii practicii acestora, precum şi a creşterii calităţii serviciilor de fizioterapie şi a siguranţei pacientului;
       (ii)publicare de materiale ştiinţifice de specialitate: autor/coautor de articole pentru publicaţii ştiinţifice profesionale, de capitole de carte sau cărţi precum monografii, tratate, manuale medicale, articole postate pe site-ul colegiului naţional sau pe site-urile colegiilor teritoriale;
       (iii)abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate agreate;
       (iv)cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice: elaborare şi/sau coordonare de proiecte ştiinţifice profesionale în domeniu.
Lista RFA

Nr. total 0 din care activi 0

Crt. Furnizor Forma juridică de organizare Nr și data decizie Formele de EMC Data expirării deciziei Stare actuală
Nici un rezultat